V našem zdravotním zařízení poskytujeme péči dospělým a dospívajícím klientům. Nabízíme vám pomoc při zvládání nepříjemných psychických stavů  jako jsou úzkosti, panické ataky, nutkavé myšlenky, poruchy nálady, závislosti, psychosomatické obtíže, poruchy spánku. Pomůžeme vám s řešením náročných životních situací, vztahových problémů či se zvládáním stresu.

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Poskytujeme tyto služby
  • Systematická psychoterapie  
  • Psychologická diagnostika